0848 644 999

Vượt qua “ung thư” – Chị sống cùng tâm nguyện

Ung thư là căn bệnh mà chỉ cần nghĩ đến tất cả trong chúng ta sẽ hiểu rằng: “Vâng! tử thần đã chờ gọi tên”, khi mắc phải bệnh ung thư chúng ta sẽ nghĩ đến chi phí điều trị, sẽ nghĩ đến chữ tử treo đầu giường, sẽ nghĩ đến những lần hoá trị đầy đau đớn, nhưng với chị là cả một sự chiến đấu rất mạnh mẽ, kiên cường, chị vượt qua ung thư với tâm nguyện giúp đỡ bệnh nhân ung thư như bản thân mình.